Nomadslife Foundation

Nomadisme in de eenentwintigste eeuw
Veel kleine volken worden met uitsterven bedreigd; hun taal, tradities en leefwijzen dreigen verloren te gaan. Door globalisering, droogte, armoede, alcoholisme en klimaatverandering is het steeds moeilijker vast te houden aan hun oorspronkelijke manier van leven.

Hoe handhaven nomaden zich?
Nomadische volken leven vaak onder extreme omstandigheden en zijn gewend zich aan te passen aan natuur en klimaat. Sommige veranderingen komen nomaden ten goede. De val van het communisme bracht nomadenvolken in Rusland, Kirgizië, Mongolië en andere voormalige Sovjet-Republieken de vrijheid om oude tradities en religies in ere te herstellen. Steeds meer inheemse bevolkingsgroepen organiseren zich politiek en cultureel om gezamenlijk voor hun rechten op te komen. Maar corruptie, landrechtproblematiek, versnelde klimaatverandering en wijdverbreid alcolholisme hebben hun weerslag op inheemse volken. De toekomst voor nomaden blijft onzeker.

NomadsLife informeert en documenteert
Via boeken, exposities, publicaties, deze website en lezingen wil NomadsLife kennis verspreiden over nomadisch leven en een tijdsbeeld creëren van hedendaags nomadisme.

Stichting NomadsLife
Coördinator: Jeroen Toirkens
Voorzitter: Jelle Roorda
Secretaris: Wendalien Roozendaal

Coördinatoren Dukha fonds
In Nederland

Letje Vermunt
Ilze Rokven
In Mongolië
Zaya

Ereleden Stichting NomadsLife
Marjan van kampen
Maarten Swinkels
Kees Leenders